Slik kopierer kartdata fra en Garmin GPS

Slik kopierer kartdata fra en Garmin GPS


Du kan kopiere kartdata fra Garmin Global Positioning System (GPS) mottaker til en datamaskin for å analysere og arbeide med, ved hjelp av gratis MapSource programvare som følger med Garmin GPS kjøpet. Du kan kopiere kartutvalg, veipunkter, ruter og spor. Ekstra kart er tilgjengelig på Garmin nettside.

Bruksanvisning

1 Installer MapSource programvare på datamaskinen fra CD-en som fulgte med Garmin GPS. Sett inn DVD i datamaskinens DVD-bukten, og klikk deretter på den for å starte installasjonsprogrammet. Følg instruksjonene trinn-for-trinn som de vises på dataskjermen.

2 Koble Garmin GPS til datamaskinen med kabelen som fulgte med GPS-enheten.

3 Åpne MapSource-programvaren på datamaskinen, og klikk "Motta fra enhet" eller klikk på "Transfer" -kategorien på fil-menyen og velg "Motta fra enhet".

4 Velg hvilke typer data du ønsker å motta i følgende dialogboks.

5 Klikk på "Motta." Dataene vil kopiere fra GPS og vises i MapSource-vinduet. Dataene viser i venstre vinduet under de tilsvarende datakategoriene den.

Hint

  • Klikk på dataetiketter i MapSource for å arbeide med dataene. Når du har gjort endringene, for eksempel ekstra ruter, kan du sende data tilbake til GPS. I "Transfer" -menyen, velg "Send til enhet."