Slik kjører du en Flash Drive Off Your Cell Phone

Slik kjører du en Flash Drive Off Your Cell Phone


Hvis du har en telefon med MP3-evner, har du sannsynligvis finne du aldri har en stor nok plass i minnet på telefonen for alle sangene dine. Hvis du ønsker å legge til mer minne på telefonen for flere sanger, kan du koble en USB-flash-enhet til telefonen med flere sanger. Mange USB flash-stasjoner har flere gigabytes med lagringsplass.

Bruksanvisning

1 Sett et MicroSD-til-USB-adapter til microSD-minnekort på telefonen. Hvis telefonen din ikke har den flyttbare minnespor, kan du ikke koble en flash-enhet til telefonen.

2 Koble USB-flashstasjonen til den andre enden av MicroSD-til-USB-adapter.

3 Slå på den trådløse mobiltelefon og det skanner automatisk og gjenkjenner den tilkoblede USB flash-stasjonen. Musikken registreres automatisk på telefonen etter at du kobler til flash-stasjonen.