Slik installerer Turbocharger Systems

Turbo systemer brukes til å øke strømforbruket forbrenningsmotorer. De oppnår dette ved å trykkluftinntaks ladning i motoren, og dermed øke mengden av luft som tilføres brennkammeret på innsugningstakten. Ettersom mer luft tvinges inn i forbrenningskammeret, kan mer drivstoff tilsettes, hvilket resulterer i en mer kraftfull arbeidsslag. Installasjonen av et slikt system kan være svært komplisert og bør bare forsøkes av noen med lang erfaring fra bilindustrien. Installasjonsprosessen tar mellom tjue og førti timer.

Bruksanvisning

1 Tapp kjølevæske og olje. For å tømme kjølevæske, må du koble den nedre radiatorslangen og la all kjølevæsken å strømme ut. For å tømme motoroljen, fjerne tappepluggen bolten fra bunnen av bunnpannen og la oljen renne ut.

2 Hev bilen på bukker og fjerne den fabrikkinstallerte maskinvaren. Fjern passasjer side drivakselen. Det er to C pinnene som holder den på plass. Fjerne eksosmanifolden (e) og ned røret. Fjern bunnpannen og oljepanne pakning. Ta av luftfilter, inntak tube, spjeldhus og inntak manifold. Fjern topplokk.

3 Installer turbolader maskinvare. Installer turbolader eksos hoder på topplokk og fest turbolader til passasjersiden eksos spissen. Installer en oksygen sensor på eksos-hoder via pre-boret og tappet monteringshull. Fest den ene enden turboladeren oljeledning til turboladeren. Fest inntaksslangen til inntaket havnen i turboladeren via silikonslangeklemmer.

4 Roter motoren slik at den fremste stempelet er på øvre dødpunkt.

5 Installer topplokk. Start med å plassere nye pakninger mellom topplokk og blokk dekk. Installer topplokk og moment festene i henhold til produsentens spesifikasjoner. Bor et hull i bunnpannen for turboladeren oljeledningen montering og installere montering. Installer bunnpannen og koble turbolader oljeledningen til olje montering på bunnpannen. Installer turbolader avløpsrøret fra turboladeren kompressorens utløp til inntak manifold. Fest avløpsrøret med silikon slangeklemmer. Installer turbolader innløpsrøret fra drivstoff distributør til turboladeren innløp og fest med standard slangeklemmer. Installer ventilen på veivhuset pust linje. Eksos ned rør til turbo og katalysator.

6 Refill alle motor væske og satt motoren timing til null grader før øvre dødpunkt. Start motoren og la den gå til normal driftstemperatur er nådd. Sjekk for feil.