Slik installerer en Stereo i en Audi A5

A5 eiere som ønsker en oppgradering i stereo evnen kan ha sin fabrikk hovedenheten byttet for en ettermarkedet enhet av en profesjonell lydtekniker. Du kan fjerne aksjen dekk og installere den nye stereo selv uten mye teknisk kunnskap.

Bruksanvisning

1 Løsne bolten på den negative batterikabelen med skiftenøkkelen. Løft kabelen fra batteriet og sett det til side.

2 Skyv de to Audi / VW stereo nøklene inn i sporene på hver hjørne av stereo. Skyv verktøyene inn i åpningene til de låses på plass.

3 Plasser fingrene inn i hempene på endene av bompenger og trekk stereo fra dashbordet stereo dock. Koble stereo ledninger fra baksiden av enheten og koble fra antennekabelen.

4 Skyv installasjon ermet som følger med ettermarkedet stereo dekk inn i den ledige stereo dock. Trekk de to stereoledningskontakter og antennekabelen fra baksiden av dokken til forsiden av dashbordet. Plugg stereoledningskontakter i ledningsnettet adapter fører.

5 Koble ledningsnettet adapter bly kontaktene til tilsvarende uttak på baksiden av den nye radio. Sett antennekabelen bly inn i antenneinngangen på baksiden av ettermarkedet stereo dekk. Skyv enheten inn i hylsen (inne i stereo dekk) til den låses på plass i dashbordet.