Slik installerer en oksygensensor i en Volvo

Oksygen sensor i en Volvo overvåker drivstoffet blir brent i motoren. Den gjør dette ved å måle avgassene i eksosrørene. Det releer deretter denne informasjonen til Volvos ECU slik at justeringer kan gjøres ved behov. Hovedformålet med oksygensensoren eller "O2 sensor" er å la bilen for å få den største gass kjørelengde, mest makt og avgir de laveste utslippene mulig. Etter omtrent 100.000 miles, kan trenge O2 sensor som skal erstattes.

Bruksanvisning

1 Plassere en liten mengde av anti-gripe på gjengene på O2 sensor.

2 Ta bort den gamle O2 sensor, som ligger foran eller bak katalysatoren, avhengig av året av Volvo. Plasser den nye O2 sensoren inn i gjengehullet.

3 Stram O2 sensor til du føler motstand. Ikke tving O2 sensor på plass eller skade kan oppstå på gjengene på enten O2 sensor selv eller hull i rørsystemet.

4 Koble den elektriske kontakten til O2 bung.

5 Kontroller at sensoren fungerer som den skal ved å slå på kjøretøyet. Vent til "check engine" lys til å komme på, og deretter vente på det å slå av. Hvis "check engine" lys sykluser ordentlig og kommer ikke på igjen etter at den går ut, er O2 sensor fungerer som den skal.