Slik installerer en LCD-projektor til en TV eller videospiller

Du kan koble opp din LCD-projektor til din TV eller videospiller for å vise programmer eller filmer på projektorens forstørret visningsområde. LCD-projektorer vise bilder på en annen måte enn TV-er, men de koble til audiovisuelt utstyr med samme type kabler. Det tar bare et minutt eller to å installere projektoren til videospilleren eller TV.

Bruksanvisning

1 Plugg komposittkabler inn i "Video OUT" -porten på baksiden av TV-set-top-boks eller baksiden av videospilleren.

2 Sett den andre enden av komponentkablene inn i "Video In" porter på baksiden av LCD-projektor.

3 Slå på projektoren og trykk på "Source" -knappen til bildet fra TV eller videospiller vises på projektorskjermen.