Slik installerer en Intake Manifold på en Chevy

Forbrenningsmotorer krever to ingredienser for å lage strøm: drivstoff og luft. Hver motor har et inntak manifold som er ansvarlig for å dele inntak luft lade jevnt mellom motorens sylindere. Inntaksmanifolden er plassert på toppen av motoren, og er koblet til forgasseren eller spjeldhus. Installasjon av en inntaksmanifold er en forholdsvis enkel prosess som kan gjennomføres med enkle håndverktøy i en relativt kort tidsperiode.

Bruksanvisning

1 Plasser en ny inntak manifold pakning oppå løfteren dalen. Pakningen skal skissere kontaktflaten mellom manifolden og motorblokk materiale.

2 Plasser inntaksmanifold på toppen av pakningen, slik at skruehullene er justert. Installer og dreiemoment inntaket manifold bolter til 64 fot-pounds.

3 Installer klimaanlegget kompressor og kompressor parentes.

4 Koble kjøle innløps- og utløpsslangene til inntaksmanifolden. Koble vakuum og drivstoff linjer til spjeldhus injeksjon enhet. Koble ledningsnettet til spjeldhus injeksjon enhet. Installer PCV ventil og slange.

5 Installer luftinntaks komponenter, koble den negative batterikabelen, og fyll på kjølesystemet.