Slik installerer en GPS-antenne på en Aircraft

Slik installerer en GPS-antenne på en Aircraft


Global Positioning System (GPS) enheter mottar signaler fra en rekke satellitter som nøyaktig identifiserer plasseringen av GPS-enheten. GPS-mottakere kan være håndholdte enheter, installert i biler eller fly. Når du fester en GPS til et fly det er noen flere punkter du må vurdere, gitt flyets evne til forskjellige vinkler av flygingen. GPS-antenner må være på linje med horisonten så mye som mulig.

Bruksanvisning

1 Identifisere og lokalisere hva som ville være høydepunktet i kabinen når den er i level flight. GPS-antennen skal monteres så langt som mulig fra flyets propell og hale sammenstillingen. Opprettholde et minimum på fire fot fra flyets kommunikasjon antenner.

2 Bor et hull i skroget og mate antennekabelen om åpning og koble kabelen til GPS-antennen.

3 Bruk en momentnøkkel og bruke ikke mer enn 20 ft / lbs dreiemoment på festeskruene for å hindre sprekkdannelser i plast av GPS-antennen og skroget på flyet.

4 Koble antennekabelen til GPS-enheten - slå enheten av og det vil være klar til bruk.