Slik installerer du en VW Ignition Switch

Slik installerer du en VW Ignition Switch


Volkswagen produsenter en rekke biler som er kjent for mange av sine unike karosserivarianter. På innsiden, men kjøretøyene har en rekke av de samme standard deler som person- og varebiler rundt om i verden. En slik funksjon, ofte oversett, er tenningen sylinder, som sitter like til høyre for rattstammen. Du må kanskje fjerne den originale bryteren hvis den har sluttet å fungere, men du kan installere en ny en i løpet av sekunder for å ha bilen klar til å starte på nytt.

Bruksanvisning

1 Sett nøkkelen inn i den nye tenningslåsen, og sett bryteren og nøkkelen i åpen sylinder ved siden av rattstammen.

2 Skyv bryteren helt inn i sylinderen, og sette inn en utrettet-out binders inn i det lille hullet like til venstre for nøkkelsporet.

3 Skyv bindersen i hele veien for å låse sylinderen fra snu og vri nøkkelen til "ACC" posisjon. Nøkkelen vil låse sylinderen på plass.

4 Vri nøkkelen tilbake til "Off", fjerne bindersen og fjern nøkkelen for å fullføre prosessen.