Slik installerer distributøren i en 1995 Buick V8 & veiledning

Distributøren er nødvendig for å starte din 1995 Buick. Installere distributøren på 1995 Buick V8-motor krever fjerning av vannpumpe og en del andre komponenter, men det er ganske grei. Du bør forvente å bruke nær to timer å fjerne den gamle distributør og installere den nye.

Bruksanvisning

1 Åpne panseret på Buick og fjerne den negative batteripolen med en pipenøkkel.

2 Løsne boltene på dynamoen og fjern viftereimer fra viften trinse med en flat skrutrekker.

3 Fjern boltene fra viften, fan clutch og skivene med en pipenøkkel. Fjern de respektive komponenter i tillegg.

4 Kople slangen fra innløpet til vannpumpen. Koble varmeapparatet slangen fra pumpen og fjern skruene som fester vannpumpe til kjøretøyet. Ta ut vannpumpen.

5 Koble fra alle tennplugg ledninger fra distributøren. Fjern bolten og klemme fra distributør cap ved hjelp av en pipenøkkel. Fjern distributøren fra motorrommet.

6 Plasser den nye distributøren inn i bilen og fest bolten og klemme med en pipenøkkel. Fest alle åtte tennplugg ledninger og plassere vannpumpen tilbake inn i motorrommet.

7 Fest fan, fan clutch og skivene. Stram dynamoen og koble den negative polen på batteriet. Lukk hetten.

Hint

  • Legg ut et håndkle og plassere alle komponentene på et håndkle slik at man ikke mister dem.