Slik installerer Auto målere i en 2002 VW Beetle

Slik installerer Auto målere i en 2002 VW Beetle


Målere på Volkswagen New Beetle er inne i instrumentpanelet, plassert over rattstammen inne i dashbordet. Som tilfellet er med de fleste biler, fjerne og installere en måler betyr installere en helt ny klynge med alle målere. Dette er nødvendig hvis noen av målere i klyngen er ikke lenger fungerer. Du kan teste sikringer for målere og bør gjøre det først, men du må installere klyngen når du har bekreftet måleren er problemet.

Bruksanvisning

1 Koble bilens negative batterikabelen, løsne klemmemutter med skiftenøkkel.

2 Senk rattstammen så langt ned som mulig og trekk den ut så langt det går å bruke vippehendelen.

3 Trekk bueformede klynge rammen rundt klyngen rett ut og mot deg for å fjerne den fra sin klipp annonse koble den fra.

4 Fjern instrumentet klyngens skruene med skrutrekker, trekk klyngen mot deg og koble de elektriske kontakter for å fjerne det.

5 Installer den nye klyngen og målere i panelet ved hjelp av elektriske koblinger og skruer.

6 Klem trim rammen tilbake på plass over måle klyngen og heve rattstammen tilbake på plass.

7 Koble batterikabelen.