Slik fjerner Strøm Window Motors i '94 Mustangs

Fjerne en makt vinduet motor fra en 1994 Ford Mustang er den første oppgaven i motoren utskiftingen. Hvis din makt vinduet ikke vil bevege seg når du trykker på strøm vinduet bryteren, og du er sikker på at bryteren fungerer som den skal, så har du sannsynligvis en dårlig makt vinduet motor. Du kan kjøpe en ny strøm vinduet motor gjennom din lokale Ford forhandler, lokale bildeler forhandler eller muligens på ditt lokale restverdi verftet. Hvis du har grunnleggende auto-reparasjon ferdigheter, kan du fjerne strøm vindu motorer fra din 1994 Ford Mustang i omtrent en time.

Bruksanvisning

1 Lirk vinduet bryteren bezel av Mustang venstre dør panel ved hjelp av trim verktøy. Koble bryterenheten fra strøm vinduet kretsen for hånd.

2 Fjern Mustang indre dørhåndtaket bezel med trim verktøyet. Fjern festeskruene fra Mustang dørpanelet med Phillips skrutrekker.

3 Løft Mustang venstre dør panel oppover en tomme før du trekker den av døren.

4 Løft Mustang venstre vindu til toppen av døren for hånd. Skyve vinduet kile mellom glasset og vindus tørk for å hindre glasset fra å bevege seg.

5 Trekk ut strøm vinduet kretsen fra Mustang vinduet motor for hånd. Unbolt Mustang vinduet motor fra vinduet regulator og døren braketten. Fjern vinduet motor fra døren for hånd.

6 Gjenta trinn en gjennom fem på Mustang høyre dør.