Slik fjerner setene fra en Nissan Xterra

Slik fjerner setene fra en Nissan Xterra


Fjerne seter fra Nissan Xterra vil tillate deg å erstatte eller gjenopprette seter. Hvis en setepute eller ramme blir skadet, kan det være lurt å erstatte den med en ny sete eller reparere den delen av setet som er skadet. Fjerne dem fra lastebilen gjør dem lettere å jobbe med og fremgangsmåten er enkel nok til at det kan spare deg for tid. Det er bare fire bolter på forsete rammer som holder dem og de kan fjernes med en pipe eller skiftenøkkel.

Bruksanvisning

Fjerne forsetene

1 Skyv forsetet på din Nissan Xterra helt tilbake på rammen. Finn de to boltene på gulvet styret som fester setet til gulvet.

2 Fjern de to festeboltene på forsiden av setet med en socket og skralle eller en skiftenøkkel. Lagre boltene slik at du kan bruke dem til å installere setet.

3 Skyv setet hele veien frem til å finne og fjerne feste bakre boltene. Det er to av dem, og de er på gulvet bak styret rett bak setet.

4 Finn den elektriske kontakten på setebeltet festet til innenbords side av setet. Den korte delen av setebeltet som man kobler skulderbeltet inn i er festet til setet, men kontakten er festet til kjøretøyet ledningsnett. Det må kobles fra før du fjerner setet.

5 Trekk ut kontakten, og slipper låsetappen på kontakten og legging av ledningsnettet på gulvet. Løft setet ut av bilen gjennom døråpningen.

Fjerne baksetene

6 Finn de fire monteringsboltene på nedre bakseteputene. Det er to bolter som holder hver pute foran setet på gulvbord.

7 Fjern de fire monteringsbolter med en socket og skralle. Løft opp og dra frem på nedre svi pute for å fjerne det fra lastebilen. Trekk putene ut gjennom døråpningen.

8 Finn og fjerne festeboltene som holder setet på plass. Det er en bolt på utsiden nedre hjørne av hver seteryggen, mot den ytre vegg av lastebilen.

9 Slipp setelåsen som du vil bruke til å kaste setet ryggen forover og løft utenfor hjørnet av seteryggen opp. Skyv seteryggen ut av holderen på den indre hjørnet og ta den ut av lastebilen.