Slik fjerner høyttalerdeksel til Min 2007 Dodge Caravan

Stereohøyttalerne i en 2007 Dodge Caravan er beskyttet av deksler laget av støtsikker plast som er farget for å matche Caravan interiør molding og trim panel farger. Disse dekslene klemmes på plass ved hjelp av en låsetapp system uten bruk av klebemidler. Høyttalerdekslene må fjernes for å få tilgang til høyttalerne.

Bruksanvisning

1 Plasser Caravan sin sending i "park" og slå av tenningen til "OFF". Sett på parkeringsbremsen.

2 Finn høyttalerdekselet du ønsker å fjerne. Sett inn en flat skrutrekker mellom høyttalerdekselet og trim panel.

3 Lirk høyttalerdekselet bort fra trim panel veldig sakte før det løsner. Fjern høyttalerdekselet fra panelet.