Slik fjerner en Motor Blower fra en 2001 Dodge Ram Van

Varmeapparatet blåser motoren er plassert på passasjersiden under dashbordet på en 2001 Dodge Ram van. Den er montert i oppreist stilling, og kan fjernes uten å forstyrre klimaanlegget. Viftemotoren resister skal inspiseres før du skifter viftemotor (viftemotoren resister er i linjen mellom viftebryteren og viftemotoren). Formålet med viftemotoren resister er å gi viften muligheten til å styre viftehastigheten ved å variere spenningen til viftemotoren.

Bruksanvisning

1 Koble den negative polen på batteriet og bevege den avsluttende for å isolere den fra den negative terminalen. Fjern bunninstrumentpanelet hvis de finnes, ved hjelp av en 7mm socket.

2 Koble den elektriske kontakten på motoren ved å løfte fanen og dra den ut. Trekk gummivarmeren kjøleslangen fra motoren til huset. Denne slangen plukker opp luft fra faset, og leder den inn i motoren for kjøling.

3 Fjern de tre skruene som fester varmeviftemotoren til huset, ved hjelp av riktig socket. Senk varmeapparatet blåser ned ut av saken. Når du gjør dette, utvise forsiktighet slik at ingen skade kommer til ekorn bur eller vifte.

4 Ta av fjærklemmen på toppen av motorakselen og løft viften eller faset av akselen.