Slik fjerner en hanskeboks lås på en 1970 Buick

Hanske lås på en 1970 Buick personbil ligger i sentrum av hanskerommet døren. Denne låsen holdes på plass av en stål festeklemmen som holder den sklir ut av låsen monteringshull. Ettersom tiden går, kan denne låsen samle rusk eller rust på låsepinnene, nødvendig sin fjerning og utskifting. Erstatningshanskerommet låser er tilgjengelig fra lokale Låsesmeder, auto restverdi verft og Buick forhandlere.

Bruksanvisning

1 Lås opp hanskerommet med Buick døren nøkkel og åpne hanskerommet.

2 Grip den lock-festeklemmen med en nebbtang og ta den ut.

3 Skyv låsen ut av hanskerommet døren.