Slik fjerner en Dørtablå på en Fiero

Dørpaneler holde mange tilbehør bak dem som til slutt må repareres eller erstattes. Fjerne dørpanelet er den eneste måten å erstatte skadet vindusglass, installere en nøkkelfrie oppføring system eller alarm system, og reparere låser eller vindu regulatorer. Når døren panel av en Fiero er fjernet, kan du lett få til alle disse elementene.

Bruksanvisning

1 Åpne Fiero døren helt. Skru av dørlås knott på toppen av døren. Trekk i dørhåndtaket og fjern skruen bak det.

2 Se under armlenet og fjern de to skruene. Skru av vinduet sveiv med hånden ved å vri den mot klokken.

3 Bruk døren lås fjerning tok å fjerne panelet fra døren. Skyv verktøyet under kanten av dørpanelet til den stopper på et klipp. Skyv verktøyet på klemmen, slik at klemmen passer inn i den åpne åpning av verktøyet. Lirk verktøy opp til pop klippet ut. Gjør dette hele veien rundt kanten av dørpanelet.

4 Trekk dørpanelet ut av døren ved å løfte opp for å fjerne den fra metall kroker bak det. Dørpanelet er nå fri fra døren.

Hint

  • Få en liten kopp eller beholder til å lagre skruer og andre deler av panelet i til de skal brukes til å erstatte dørpanelet.