Slik fjerner en Dørtablå på en 1998 Toyota Camry

The 1998 Toyota Camry var utstyrt med ett stykke dørpaneler, som hver inneholdt en integrert elektronisk kontroll panel for å justere vinduet og dørlås. Mellom dørpanelet og selve døren er glass, dør høyttaler, flere ledningsnett, og vinduet regulator. Dørpanelet må fjernes for å reparere eller justere en hvilken som helst av disse komponentene.

Bruksanvisning

1 Senk vinduet inn i dørkarmen.

2 Fjern trekantet panel fra toppen av dørpanelet på innsiden av sidespeil ved å lirke toppen av panelet av døren med en liten flat skrutrekker.

3 Lirk den lille plasthette plassert over døren-latch utløserhåndtaket av dørpanelet med en liten flat skrutrekker, fjern deretter skrue eksponert bak lokket med en stjerneskrutrekker.

4 Lirk plastrammen som omgir døren-latch utløserhåndtaket ut av døren panel med en liten flat skrutrekker.

5 Sett bladet på en liten flat skrutrekker inn i sporet på baksiden av det elektroniske kontrollpanelet, deretter lirke iden av panelet oppover for å frigjøre kontrollpanelet fra dørpanelet.

6 Vend det elektroniske kontrollpanelet opp ned for å avsløre panelets ledningsnett plugg. Trykk nedover på fanen på baksiden av pluggen mens du samtidig trekker pluggen bort fra panelet for å koble de to komponentene.

7 Lirk den lille plasthetten som ligger på forsiden av armlenet av armlenet med en liten flat skrutrekker, fjern deretter skrue eksponert bak lokket med en stjerneskrutrekker.

8 Fjern de to skruene som ligger under armlenet med en stjerneskrutrekker.

9 Lirk den lille plasthetten som ligger på bunnen av forsiden av dørpanelet med en liten flat skrutrekker, fjern deretter skrue eksponert bak lokket med en stjerneskrutrekker.

10 Fjern de to skruene fra bunnen av dørpanelet med en stjerneskrutrekker.

11 Lirke langs kantene av døren panel med en liten sparkel til dørpanelet kobler seg fra døren.

12 Løft døren panel oppover inntil det løsner fra døren, trekk deretter panelet vekk fra døren.