Slik fjerner dørpanelene på en 1996 Jeep Grand Cherokee

Dørpanelene på 1996 Jeep Grand Cherokee er festet til metall dør ramme med syv 5/16 tommers festeboltene. Alle fem dører på denne modellen vil bli fjernet på samme måte og med samme verktøy. Ledningene som kobler låser og vinduer må være frakoblet og, avhengig av modell, vinduet håndtere så vel. Enhver Jeep eieren kan gjøre denne jobben på mindre enn fem minutter for hver dør.

Bruksanvisning

1 Åpne en av dørene på 1996 Jeep Grand Cherokee og finne alle festeskruene rundt kanten av dørkarmen. Koble kontakten til kontakten driver.

2 Fjern alle festeboltene fra rundt kanten dørpanelet med pipe og socket driver. Trekk dørpanelet bort fra dørkarmen og koble ledningene fra døren ved å trekke ledningene ut kontakten eller dra vinduet håndtere av rammen.

3 Trekk dørpanelet helt av dørkarmen. Oppbevar dørpanelet på et rent og tørt sted, og sørge for at hvis panelet er elektriske komponenter på det at komponentene holde seg tørr.