Slik Finn og erstatt Ford Hastighetssensorer

Bilens hastighet sensor (VSS) på biler som er en elektronisk enhet som måler bilens hastighet. Denne informasjonen blir sendt til den elektroniske datamodulen (ECM), hvor det deles med andre kjøretøysystemer som er avhengige av disse dataene. Funksjonen av flere av bilens systemer er avhengig av data fra VSS og ECM, som for eksempel variabel hastighet servostyring, cruise control, ABS-bremser og speedometeret. For å korrigere VSS-relatert problem, vet hvor den er plassert, og hvordan du bytter den.

Bruksanvisning

Ford Lett lastebil VSS

1 Sikkerhetskopier lastebilen opp på et sett med bil ramper. Sett på parkeringsbremsen og stapp forhjulene.

2 Krype under bilen og finn VSS montert på bakakselen differensial vendt mot fronten på bilen.

3 Trykk ned tappene på ledningsnett kontakten og trekk det fra sensor. Fjern sensoren som holder bolten med en 10 mm skrunøkkel dreies i retning mot urviserne.

4 Trekk sensor fra differensialen. Installer en ny sensor i omvendt rekkefølge.

Rear-Drive Ford Car VSS

5 Kjør bilen på et sett med bil ramper. Sett på parkeringsbremsen og stapp bakhjulene

6 Krype under bilen og finn VSS på halen aksel av overføringen, som er i nærheten av der stasjonen utkast kobler til overføring.

7 Trykk ned utløseren på VSS og trekk speedometer kabelen fra sensor.

8 Trykk ned tappene på ledningsnett kontakten og trekk det fra sensor. Fjern sensoren som holder bolten med en 7/16-inch nøkkelen dreies i retning mot urviserne.

9 Trekk VSS fra overføringen halen akselen. Installer en ny VSS i omvendt rekkefølge.

Front-Drive Ford Car VSS

10 Løft hjulet på sensoren trenger erstattet (det er en VSS montert på hvert hjørne av bilen) med et gulv jack til hjulet er av bakken. Plasser en jack stå under rammen jernbane og senk jack.

11 Fjern lug nuts med lug skiftenøkkel slått i mot klokka. Ta av hjulet og legg den til side.

12 Finn VSS bak bremse rotoren. Spray penetrerende væske på sensoren og la det trekke i noen minutter.

1. 3 Skyv inn tappene på ledningsnett kontakten og trekk den ut av VSS. Fjern VSS holder bolten med en 7 mm skiftenøkkel slått i mot klokka.

14 Trekk VSS forsiktig fra monteringsflaten. Sett inn en ny VSS i omvendt rekkefølge.