Slik feilsøker Strømproblemer på en Vizio L32 HDTV

Slik feilsøker Strømproblemer på en Vizio L32 HDTV


Vizio L32 er en trettito tommers LCD HD TV. Den L32 støtter 720p og 1080i-format og har en innebygd ATSC tuner som kan motta HD-sendinger gjennom luften med en HDTV-antenne. Dette fjernsynet har zoome og fryse bildefunksjoner, og tilbyr en 170 graders visningsvinkel, noe som gir klart bilde visning av sin widescreen fra nesten alle vinkler. Den L32 opererer med standard nettstrøm, og som alle TV kan lide av strømproblemer. Å vite hvordan du feilsøker strømproblemer på denne TV kan spare tid og energi på veien.

Bruksanvisning

1 Kontroller at TV-ens strømkabelen er koblet til et strømuttak.

2 Forsøk å slå på TV ved hjelp av strømknappen på fronten av TV-apparatet. Hvis TV-apparatet ikke starter, går du videre til trinn tre.

3 Sjekk strømlampen foran på fjernsynet. Hvis lyset er grønt, er TV på, og det bør være et bilde på skjermen. Hvis det ikke er noe bilde, kan problemet ligge i skjermbildet TV innstillinger eller LCD, men problemet er ikke en makt problem. Hvis lyset er gult, er TV slått av, men mottar strøm. I begge disse tilfellene er problemet med TV interne hardware, og TV må bli undersøkt av Vizio eller et lokalt verksted. Hvis det ikke er lys, er det ingen strøm til TV.

4 Dobbeltsjekk at strømledningen er riktig koblet til TV-apparatet. AC-kontakten til TV-er på baksiden av TV i nedre venstre hjørne. Trykk fast strømledningen inn i strømkontakten på TV for å sikre at strømledningen er riktig tilkoblet.

5 Trykk på strømknappen på fronten av TV-apparatet. Hvis TV-apparatet slås på, er problemet løst. Hvis TV-apparatet ikke slår seg på, går du videre til trinn seks.

6 Kontroller at stikkontakten fungerer. Plugg en annen enhet i den samme stikkontakten at TV var koblet til for å se om den enheten vil slå seg på. Hvis enheten slår seg på, er problemet med TV-ens strømforsyning. Hvis enheten ikke slår seg på stikkontakten kan være defekt. Gå videre til trinn syv.

7 Koble TV til en stikkontakt som du vet fungerer.

8 Forsøk å slå på TV igjen. Hvis TV-apparatet slås på, den forrige stikkontakten var problemet. Hvis TV-apparatet ikke slår seg på strømforsyningen er problemet. Hvis TV-apparatet er dekket av garantien kontakt Vizio for reparasjon eller erstatning. Hvis TV-apparatet er dekket av garantien, vil fjernsynet trenger å bli brakt til en lokal TV-verksted for å bli løst.