Slik feilsøker Strøm Slår på en LCD-TV

Med jevne mellomrom, kan kraften turn-on problemer oppstår med LCD-TV. Det kan slå av plutselig svikter fjernkontrollen til å fungere, eller tilkoblet utstyr kan ikke bli gjenkjent og en blank skjerm vises. Noen tips vil få din TV for å slå av og på igjen uten at du gir det en tanke.

Bruksanvisning

1 Flytt gjenstander ut av veien mellom TV-en og fjernkontrollen hvis fjernkontrollen ikke virker.

2 Tørk av tuppen av fjernkontrollen med en ren, myk klut. Rett fjernkontrollen direkte mot den infrarøde sensoren på TV.

3 Skift ut batteriene i fjernkontrollen og kontrollerer at hver og en er installert med riktig polaritet. Plasser positiv til positiv og negativ til negativ.

4 Trykk på "VCR" eller "TV" mode knappen på fjernkontrollen, og deretter prøve å slå på TV-en.

5 Sjekk søvn tidsinnstillingene hvis TV plutselig slår seg av. Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen, og deretter bruke piltastene og velge "Time". Trykk "Enter", bruk pil opp eller pil ned for å velge "Sleep Timer". Trykk "Enter" og deretter velge "Off". Trykk på "Meny" -knappen for å avslutte.

6 Kontroller at strømkabelen er satt ordentlig inn i stikkontakten. Plugg et annet apparat inn i stikkontakten for å kontrollere at den fungerer som den skal.

7 Stram alle kabeltilkoblinger til TV hvis en tilkoblet enhet ikke er anerkjent og en blank skjerm vises. Dette problemet kan bli misforstått som et oppstarts problemet. Trykk på "Power" knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på "Input" -knappen inntil riktig visningskilde er oppført. Den siste kilden sett holdes i TV-minnet til en annen kilde er valgt. Hvis du velger "TV" som visningskilde, trykker opp eller ned kanalknappene, og angi kanalnummeret med tallknappene på fjernkontrollen. Alternativt kan du trykke på "Power" knappen på TV, og trykk deretter på "Input" og kanal opp eller ned piltastene.

8 Bekreft at du har trykket på strømknappen på fjernkontrollen slik at TV vil gå tilbake til standby-modus.

Hint

  • Når du er i standby-modus, noen LCD TV-er slår bare på av-knappen på fjernkontrollen.
  • Hvis LCD-TV tar noen sekunder å slå seg på, kan dette være en normal kommando og anerkjennelse forsinkelse.
  • Noen LCD-modeller har en "Key Lock" -funksjonen for å hindre uautorisert tilgang. Når den er aktivert, er TV-ens frontpanelknappene låst og TV kan bare slås på med fjernkontrollen. Vennligst referer til TV-brukerhåndboken for å finne ut om din TV har denne sikkerhetsfunksjonen.