Slik feilsøker Noisy Belter i en 1990 Chevy 1500 Truck

Slik feilsøker Noisy Belter i en 1990 Chevy 1500 Truck


Tilbehørsdrivremmer på 1990 Chevrolet 1500 lastebil bør operere stille. Støy, oftest en high-pitched angiveri støy, resulterer når beltet glir på en eller flere tilleggs trinser.

Bestem Hvilket Belt lager støy

Start motoren. Når bilen står stille, vri rattet helt fra høyre til venstre og tilbake flere ganger. Støy under full sving indikerer en skliservostyring belte. Slå på klimaanlegget, hvis montert. Lytt til belte tyster støy når kompressoren engasjerer. Hvis den finnes, indikerer dette en skli a / c drivreim.

Kontroller strammingen Mistenkt Belt (s)

Trykk hardt på beltet midt mellom to trinser. Et riktig strammet beltet vil avlede omtrent 1/4 tommers hvis spennet mellom trinsene er 12 inches eller mindre. For spennvidder lengre enn 12 inches, bør beltet avlede omtrent 1/2 tomme.

Undersøk Belter til vinduer og andre tegn på overdreven slitasje

Ser på trinsen side av hvert belte. Belter som er skinnende og glatt sannsynligvis miste friksjon med trinse. Også se etter overdreven sprekker eller splitting, som begge indikerer slitasje. Utslitt belter vil ikke fungere skikkelig, og vil til slutt bryte.