Slik feilsøker Magnavox 4 Leder VCR Audio

Din Magnavox fire hodet VCR har en rekke lydalternativer for å eksportere lyden fra VHS-kassetter til TVen. De 4 head videospillere har doble mengden av spille hoder for båndet, øke kvaliteten på bildet fra VHS-kassetten. Problemer med lyd fra videospilleren er forårsaket av problemer med forbindelsen mellom lydporter på videospilleren og inngangspanelet på TV. Kontroller tilkoblingene til videospilleren til å feilsøke lyden fra fire hodet VCR.

Bruksanvisning

1 Slå av TV-en din og din Magnavox videospiller.

2 Koble fra eventuelle lyd-video tilkoblinger til videospilleren.

3 Plugg den ene enden av RCA kompositt kabler inn i Video + Audio IN-kontaktene under videoseksjonen på baksiden av Magnavox.

4 Sett den andre enden av kablene inn i Video + Audio IN-portene på baksiden av TV-en. Slå på videospilleren og TV-en. Trykk på "Input" -knappen på TV til bildet fra videospilleren vises på skjermen. Spill en tape for å se om lyden blir eksportert til TV-ens høyttalere.

5 Slå av videospilleren og fjerne komposittkabler fra videospilleren delen av Magnavox VCR hvis lyden er fortsatt ikke fungerer. Plugg kablene inn i Video + Audio OUT-kontaktene under DVD / VHS-delen av inngangspanelet. Slå på videospilleren og lyden skal fungere som den skal.