Slik feilsøker klimaanlegget i en Dodge Intrepid

Hvis klimaanlegget ikke virker riktig i din Dodge Intrpeid prøve og feilsøke problemet selv. Du kan bli gledelig overrasket over at det er lett å fikse.

Bruksanvisning

1 Sjekk først for å sikre at de riktige kontrollene er valgt, i stedet for luftresirkulering knappen. Det enkle trinn er noen ganger alt som trengs.

2 Ser først på grafikk skjerm på dashbordet. Hvis det er tomt, eller hvis lufttekniske kontrollene ikke fungerer som den skal, er problemet i kontrollpanelet. Koble fra batteriet først.

3 Fjern midtrammen fra instrumentpanelet. Finn varmeapparat og klimaanlegg kontroll i instrumentpanelet. Skru ut de fire skruene som holder den på plass.

4 Lytt til viftemotoren for å kontrollere at den fungerer. Med motoren på, slå på lufta og justere trykket. Den normale medfølgende lyd indikerer viftemotoren fungerer som den skal.

5 Finn viftemotoren i en Intrepid i instrumentpanelet. Det er svart og sylindrisk, og har en plast vifte festet. Skru den og fjerne den, koble fra strøm.

6 Skift sikring hvis kontrollene ikke fungerer som de skal. Sikringsboksen i en Dodge Intrepid er på førersiden av dashbordet under panelet. Fjern den gamle sikringen med tang og erstatte med en 10-amp sikring. Nyere modeller bør ha reservesikringer.