Slik feilsøker Honda SRS problemer

SRS-systemet i en Honda er en "supplerende restraint system." SRS overvåker sikkerhetsbelte spenning for utløsning av kollisjonsputene. Når det er et problem med SRS-systemet, kan airbagen i din Honda ikke distribuere. En elektrisk krets i setebeltespenne kan få funksjonsfeil i din Honda. Dette er den vanligste årsaken til SRS feil for Hondas. Men før fikse noe, feilsøke problemet.

Bruksanvisning

1 Vri tenningsnøkkelen til "II" posisjon og kontrollere at SRS lyset kommer på.

2 Åpne sikringsboksen på undersiden av rattstammen. Vri låsehåndtaket mot klokken og trekk ned på sikringsdekselet.

3 Fjern SRS sikring med sikringen avtrekker i sikringsboksen.

4 Sjekk metall stroppen på innsiden av sikringen for å forsikre deg om at sikringen ikke er brent eller ødelagt. Hvis det er, bytt ut sikringen med en sikring av samme strømstyrke.

5 Ha en Honda forhandler kjøre en systemdiagnosesjekk på bilen din. Det er et kjent SRS problem på enkelte Honda biler som vil føre til at SRS-systemet ikke fungerer. Det er ingen tilbakekalling på denne feilen, men problemet er dekket av Hondas utvidet garanti, hvis du har en.

Hint

  • For spesifikk informasjon om din Honda SRS-systemet, ta kontakt med den aktuelle bilens manual (se Ressurser).