Slik feilsøker en TiVo DVR Expander

Slik feilsøker en TiVo DVR Expander


TiVo DVR (Digital Video Recorders) bruker harddisker for å spille inn programmering, tidsforskyvning sendingen. Noen ganger harddisker kan fylle opp. Dette er spesielt tilfelle med HD (High Definition) programmering. En DVR Expander kan legge til plass. TiVo utvidere legge over 140 timer med HD-programmering plass eller 1200 timer med standard definisjon programmering. Problemer med TiVo DVR utvidere kan inneholde feilmeldinger og kabelproblemer. Slike problemer kan rettes opp ved å følge feilsøkingstrinnene.

Bruksanvisning

1 Sjekk at den medfølgende eSATA-kabelen er koblet ordentlig på både TiVo boksen og på DVR Extender. Hvis du kobler fra kabelen mens TiVo blir brukt, vil TiVo starte på nytt. Dette er normalt. Pass på at du bruker den originale kabelen, at det ikke er knekk og holdes borte fra høyttalere og andre sterke elektromagnetiske felt.

2 Sjekk emballasjen av DVR Expander og sørge for at det er en TiVo-støttet stasjonen hvis du får en "ikke støttes Device" feilmelding. Se etter TiVo logoer på emballasjen.

3 Sjekk at TiVo DVR bruker TiVo programvareversjon 9.2 eller høyere hvis meldingen fortsetter. Fra TiVo Central, velg "Meldinger og innstillinger" og deretter velge "Account & System Information" og deretter "System Information". Programvareversjonen vil bli oppført på skjermen.

4 Start DVR boksen hvis du fortsetter å motta en "Unsupported Device" feil. Avhengig av TiVo du har, fra "Meldings & Innstillinger" enten velge "Hjelp" og deretter "Start eller Tilbakestill system", eller bare "Start eller Tilbakestill system." Trykk på tommelen ned-knappen tre ganger og deretter på "Enter" -knappen for å fullføre omstart.