Slik feilsøker en Samsung TV AV-inngang Problem

AV-innganger på din Samsung-TV kan du vise bildet og lyden fra ulike videokilder på TV-skjermen. Tilkoblingsprosessen for AV-innganger er grei, så hvis du kjører inn i problemer med å få bildet på skjermen, kan du vanligvis løse det raskt. Kontroller tilkoblingene og tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene for å løse maskinvare- eller programvareproblemer som kan forårsake problemer med TVen.

Bruksanvisning

1 Kontroller AV-kablene i utgangsportene på videokilde, for eksempel kabelboks, satellittmottaker eller DVD-spiller. Fjern kabelendene og sett dem, og pass på at støpselet er satt helt inn i produksjonen.

2 Kontroller AV-kablene koblet til inngangene på baksiden av din Samsung TV. Fjern kabelendene og sett dem inn i portene, og pass på at endene på er satt helt inn i inngangsporten.

3 Fjern strømkabelen fra porten på baksiden av TV-en og la den være frakoblet i 10 sekunder. Plugg den inn i strøminntaket til å utføre en soft-reset og gjenopprette innstillingene til standardverdiene.

4 Slå på TV-apparatet og trykk på "Source" -knappen på TV-kontrollpanelet til bildet fra kilden vises på TV.