Slik feilsøker en Panasonic DVR

DVR enheter produsert av Panasonic er akkurat som andre typer elektroniske enheter - til slutt vil de utvikle problemer. Problemer som kan oppstå med DVR omfatte fjernkontrollen ikke fungerer, for å se en svart-hvitt bilde eller en blå skjerm på TV. For å løse disse problemene må du foreta justeringer eller endringer i innstillinger på enheten.

Bruksanvisning

Fjernkontroll fungerer ikke

1 Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen. Sett to nye AA-batterier i fjernkontrollen.

2 Rett fjernkontrollen direkte mot DVR og sørge for at det infrarøde signalet fra fjernkontrollen ikke blir blokkert.

3 Slå på komponenten, for eksempel TV. Trykk på "TV" knappen på fjernkontrollen. Trykk og hold "Code Set" knappen. Trykk tallet "9", "9" og "1" ved hjelp av talltastene.

4 Trykk på "Power" og "TV" knappen inne til TV slås av. Trykk på "Code Set" knappen for å låse den riktige koden.

Blue Screen på TV

5 Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen. Trykk på "Up" eller "Ned" knappene og merke alternativet for "Setup". Trykk på "Velg" -knappen for å vise innstillingsskjermbildet.

6 Uthev alternativet for "Change oppringing og Innst." Trykk på "Velg" -knappen.

7 Sjekk hver inngang alternativ og kontrollere at hver og en har riktig kilde konfigurert riktig.

8 Trykk på "Velg" -knappen for å lagre innstillingene hvis du har gjort noen endringer.

Svart-hvitt-bilde

9 Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen, og velg alternativet for "Setup".

10 Velg alternativet for "Change oppringing og Innst."

11 Kontroller at innstillingen for Linje 2 ikke er satt til S-video. Endre innstillingen til riktig alternativ hvis du ser at S-video er valgt.

Hint

  • Komponent koder for fjernkontrollen finnes i brukermanualen.