Slik feilsøker en LG Scoop Med Bluetooth

Bluetooth-teknologien tillater brukere å lage korte avstander trådløse forbindelser mellom to Bluetooth-kompatible enheter. LG Scoop er Bluetooth-kompatibel, slik at brukerne kan koble Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner som styrer telefonens ringefunksjoner, til telefonen. Noen brukere opplever problemer med Bluetooth-tilkoblingen og trenger å feilsøke LG Scoop å fortsette å bruke enheten med telefonen.

Bruksanvisning

1 Flytt LG Scoop innen 30 fot av Bluetooth-enheten du bruker, og fjerne eventuelle hindringer mellom telefonen og enheten. The Scoop Bluetooth-serien er 30 fot, men kan være begrenset av hindringer.

2 Slå på Bluetooth-funksjonen på LG Scoop. Noen brukere foretrekker å holde Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk fordi det tapper batteriet raskere. Slik slår du på Bluetooth-funksjonen, trykk på "OK" -knappen for å få tilgang til hovedmenyen. Velg "Bluetooth" og deretter "Strøm". Skyv opp eller pil ned for å endre valget til "På", og trykk deretter på "OK".

3 Sjekk "Sammenkoblede enheter" -listen på LG Scoop å sikre at du har valgt riktig Bluetooth-enheten, hvis du har mer enn én enhet sammen med telefonen. LG Scoop kan pare med opptil 25 enheter, men bare koble til én om gangen. For å endre den parede enheten, trykker du på "OK" -knappen og velg "Bluetooth" og "sammenkoblede enheter." Listen over enheter vil vises på skjermen. Marker enheten du vil bruke med telefonen, og trykk på "OK" -knappen. Når du blir bedt om å bekrefte koble til enheten, velger du "Ja."

4 Kobler du telefonen med Bluetooth-enheten på nytt. Slik kobler du enheten ved å trykke på "OK" og velg "Bluetooth" og "sammenkoblede enheter." Sett Bluetooth-enheten i sammenkoblingsmodus i henhold til instruksjonene som følger med enheten. Etter noen sekunder, vil enheten vises i "Sammenkoblede enheter" -listen. Marker enheten, og trykk "OK". Skriv inn passord for enheten, som ofte er "0000", og trykk "OK". Velg "Ja" for å koble til enheten, og trykk "OK". Enheten er nå koblet sammen med telefonen.