Slik feilsøker en 2003 Ford CD-spiller

Feilsøking CD-spilleren på 2003 biler som er en ganske enkel prosess. De to vanligste problemene afflicting CD-spiller eller radio på Fords biler er sikringen og den elektriske kontakten. Hvis ingen av disse er problemet, kan det være en mekanisk eller elektrisk problemet med CD-spilleren selv. I dette tilfelle kan erstatte den med en ny enhet være det mest fornuftige alternativet.

Bruksanvisning

sikring Sjekk

1 Snu Ford bilens motor av.

2 Fjern sikringen paneldekselet fra gruppesentralen under rattet. Roter de fire festene og trekk dekselet for å få tilgang til sikringene.

3 Fjern sikringen i hulrommet 8. Dette er radio / CD-spiller sikring. Erstatte den med en ny 5A sikring og sett på lokket.

Connector Kontroller / Skifte CD-spiller

4 Åpne panseret på Ford og koble fra batteriet med en pipenøkkel ved å fjerne den negative polen.

5 Fjern de fire skruene som fester CD-spiller med en stjerneskrutrekker.

6 Trekk CD-spilleren mot deg og nå bak enheten. Trekk på den elektriske kontakten. Hvis den er løs, sikkert koble kontakten til CD-spilleren.

7 Trekk CD-spilleren ut av kjøretøyet. Hvis du ønsker å erstatte CD-spilleren enheten med en ny en, bare å koble den elektriske kontakten og fjerne CD-spiller fra bilen. Koble den nye CD-spillerens elektriske kontakten til bilen og plassere den i midten dash panel.

8 Sett festeskruene og koble til batteriet.