Slik feilsøker den Clutch på en 1994 Chevy S10 4x4

Slik feilsøker den Clutch på en 1994 Chevy S10 4x4


Clutchen på 1994 Chevy S10 4x4 oppheves hydraulisk trykk tilført trøste sylinderen ved foten press på clutchpedalen. De hydrauliske og mekaniske deler av clutch aktiveringssystem kan være kilden til problemene dine. Clutch skravling når clutchen er engasjert kan skyldes løse motor eller overføring monterer. De andre problemer som kan oppstå er et resultat av lekkasjer eller mekaniske problemer i clutch selv, som ligger i transmisjonshuset. Finne disse ytterligere problemer krever fjerning av overføring fra kjøretøyet.

Bruksanvisning

1 Fjern hetten fra clutchvæskebeholderen med hånden. Bremsevæskebeholde- ligger på venstre fender nær bremsevæskebeholderen. Fluidet bør være innenfor 1/2-tomme av toppen av reservoaret. Hvis det ikke er det, sjekk den trøste sylinder og dens forbindelser til reservoaret for lekkasjer. Hvis ingen lekkasjer, legge bremsevæske. Dersom reservoaret er tørr, eller hvis du bytter clutch væske linje, må du blø trøste sylinder når du fyller reservoaret.

2 Sjekk foringen på toppen av clutchpedalen for å se om det er løs eller bindende, og reparere den om nødvendig. Start motoren og la den gå på tomgang. Sett på parkeringsbremsen, sette girspaken i fri og ta foten vekk fra clutchpedalen. Skyv ned kløtsjpedalen, vent noen sekunder og skifte til revers. Hvis du hører en skrapelyd, er det sannsynlig at det er et problem i clutch platen eller trykkplate.

3 Hev clutchpedalen ca 1/2-inch fra gulvbordet mens motoren fortsatt kjører. Skift fra revers til første gir flere ganger og samtidig opprettholde clutchpedalen posisjon. Rough skiftende indikerer en komponentfeil inne clutchen.

4 Slå av motoren. Hev bilen og plassere den på bukker med en jack. Ta en lommelykt og se på utløsersylinder plassert på siden av overføringen. Ha en hjelper trykker clutchpedalen helt til gulvbordet. Se om trøste sylinder støtstang strekker seg merkbart. Hvis den ikke gjør det, er det et problem med utløsersylinder og det må skiftes ut.

Hint

  • Ikke gå under bilen med mindre den er sikker på bukker og hjelperen er i bilen.