Slik feilsøker den bakre hjullager på en bil

De bakre hjullager på bilen bære belastningen av av bakakselen. Lagrene er som alle kulelagre ved at de gir en jevn, friksjonsløs overflate for hjulet for å rotere på. Disse lagrene må smørefett for å gi denne friksjonsfri overflate. Men høye temperaturer og spenninger opprettet fra normal eller dristig kjøring vil over tid føre til at lagrene for å mislykkes. Smørefett rømmer fra lageret når pakningene slutt mislykkes. Når dette skjer, må du vite hvordan du skal feilsøke problemet.

Bruksanvisning

1 Ta bilen ut for en stasjon. Se etter en metallisk skrapende lyd. Dette blir nesten som en metallisk piping.

2 Øke og redusere hastigheten din og lytte til skrapende lyd for å fortsette. Hvis lyden øker i intensitet eller volum som bilens hastighet øker eller minker, indikerer dette en grov eller slitt hjullager.

3 Jekk opp fronten på bilen ved hjelp av bilens fremre jack punkt. Plasser en jack stå under hver av de fremre koblingspunkt og senke bilen på bukker.

4 Ta tak i toppen og bunnen av hjulet og forsøke å bevege hjulet frem og tilbake. Hvis du kan flytte hjulet, da har du en slitt hjullager som må skiftes.

Hint

  • For spesifikk informasjon om bilens bakre hjullager, ta kontakt med den aktuelle bilens manual (se Ressurser).