Slik feilsøker den bakre Entertainment System i en Chevrolet Suburban

Noen Chevrolet Suburban inkluderer overhead RSE (Rear Seat Entertainment) system. RSE har en radio med en DVD-spiller, en video skjerm, lyd og video-kontakter, to sett med trådløse hodetelefoner og en fjernkontroll. Den kan også være utstyrt med en ekstra skjerm for en tredje rad av seter. Problemer med Chevrolet Suburban RSE kan korrigeres ved å følge noen grunnleggende feilsøking.

Bruksanvisning

1 Vri tenningsnøkkelen til "ACC" eller "ON / RUN" -stilling hvis RSE slås ikke på. RSE vil ikke fungere hvis strømmen ikke leveres til bilens tilbehør.

2 Velg "Display" meny-knappen og justere skjermen modus hvis bildet ikke fyller hele skjermen. Velg "Normal", "Full" eller "Zoom". Veksle mellom innstillingene til det ikke er svarte kanter øverst og nederst på skjermen, og bildet ser ikke strukket.

3 Trykk på "Stop" knappen for å gjenoppta avspillingen av en DVD i RSE-systemet. Trykk på "Stop" knappen hvis du vil at DVD å starte fra begynnelsen.

4 Sjekk om det er hindringer mellom fjernkontrollen og senderen vinduet på baksiden av RSE takkonsollen hvis fjernkontrollen ikke fungerer. Sterkt sollys kan påvirke resepsjonen også. Bytt batteriene, hvis du fortsetter å ha problemer med fjernkontrollen, ved å skyve bakdekselet tilbake på fjernkontrollen, og legger til nye batterier deretter sette på dekselet.

5 Trykk på "Power" knappen på hodetelefonene, merket med et strømikon, hvis hodetelefonene ikke vil starte opp eller motta lyd. Dette er den midterste knappen på en av øretelefonene. Hvis strømlampen ikke lyser, skifte batteriene i hodetelefonene ved å skru skruen for å løsne batteridekselet på venstre side av hodetelefonene deretter skyve det åpent for å få tilgang til batterirommet.