Slik deaktiverer en Limited Alarm i en 2001 Grand Cherokee

Slik deaktiverer en Limited Alarm i en 2001 Grand Cherokee


Alarmen i 2001 Grand Cherokee kan være irriterende hvis du prøver å gjøre noen form for reparasjon på bilen din. Denne alarmen er designet for å være en avskrekkende for auto tyveri, men vil gå av under reparasjonsprosessen. Hvis du ønsker å deaktivere bilalarmen, har du et par alternativer - enten ta ut sikringen for alarmen eller fjerner strømforsyningen fra alarmen. Når du tar ut strøm bort fra alarmen, vil du være i stand til å gjøre reparasjoner i fred.

Bruksanvisning

Koble fra batteriet

1 Finn panseret utløserhåndtaket på forsiden av Grand Cherokee og åpne panseret.

2 Finn den negative terminalen på Cherokee batteri. Denne terminalen har en - tegnet ved siden av den.

3 Løsne terminal med et par av kanalen låser.

4 Fjern terminalen fra Cherokee batteri for å deaktivere bilalarmen.

Ta ut sikringen

5 Gå til førersiden av Cherokee og finn sikringsboksen til venstre under rattet.

6 Lirke åpne sikringsboksen med fingrene.

7 Rådfør deg med bruksanvisningen for å få plasseringen av alarmen sikring.

8 Fjern alarm sikringen fra sikringsboksen for å deaktivere bilalarmen med sikringen avtrekker i sikringsboksen.

Hint

  • Hvis du kobler fra bilbatteriet, vil du ikke være i stand til å kjøre bilen til den er koblet til igjen.