Slik bruker du en T-Mobile SIM på en ulåst iPhone

Slik bruker du en T-Mobile SIM på en ulåst iPhone


Hvis du har hacket inn i iPhone og låste enheten slik at du kan bruke enheten med en teleoperatør, har du allerede fått den harde delen ut av veien. Hvis du har en T-Mobile SIM-kort og ønsker å installere det på din iPhone, trenger du bare å finne SIM-kortsporet. Apple har utviklet iPhone, slik at du installerer et SIM-kort kan utføres av nesten hvem som helst.

Bruksanvisning

1 Slå av iPhone og brette en ende av en binders. Finn rektangulære panelet på toppen av iPhone. Dette er SIM-kortet rommet. Det er et lite hull ved siden av den.

2 Sett enden av bindersen inn i hullet før det ikke kan gå lenger og SIM-kortskuffen vil slippe og komme ut av rommet.

3 Løft gamle SIM-kortet ut av skuffen og passer din T-Mobile SIM-kortet i skuffen.

4 Trykk skuffen forsiktig tilbake inn i iPhone til den låses på plass. Du vil nå være å bruke din iPhone med T-Mobile service.