Siemens Gigaset Problemer

Siemens Gigaset telefon håndsett steder og på anrop uten ledning. Når du setter opp og begynne å bruke Gigaset, kan du oppleve problemer med strømbrudd. Kontroller at telefonen fungerer som den skal, slik at du ikke går glipp av en samtale.

Handset

En maktesløs håndsett kan være et resultat av feil satt inn batterier. Ta av bakdekselet på telefonen, og ta ut batteriene. Sett to AA-batterier inn i kammeret i samsvar med de polare indikatorene trykt på innsiden av kammeret.

Utgangspunkt

Hvis basestasjonen lysene ikke lyser, tilbakestille tilkoblingen. Trekk ut strømledningen på baksiden av basestasjonen, vent noen sekunder og sett den tilbake på plass. Kontroller om ledningen er skadet, må du koble kanter enden av strømledningen fra strømuttaket og koble den til igjen.

Summetone

Skyv tappen på ledningen forbindelse med basestasjonen. Trekk telefonledningen fra telefonkontakten, og skyv den inn igjen til den klikker på plass. Kontroller ledningen for skade. Trekk ut telefonledningen fra veggkontakten, og sett den inn igjen før tilkoblingen er tettsittende.