Shaw Digital Kabel Box Instruksjoner

Shaw Digital Kabel Box Instruksjoner


Shaw digital kabel er en tv-leverandør lokalisert i Canada. Som tilfellet er med de fleste andre kabel-leverandører, må du ha en mottaker for å få TV-programmering. Koble til Shaw digital kabel-boksen til TVen er ganske grei, og en oppgave du kan gjøre selv.

Bruksanvisning

1 Plugg Shaw digital kabel-boksen inn i en lokal strømuttaket og slå på enheten.

2 Sett komponentvideokablene inn i "Component Out" porter på baksiden av digital kabelmottaker. Koble den andre enden av kablene inn i "Component I" porter på din TV.

3 Fest RCA-kabler inn i "Audio Out" porter på digital kabel-boksen, og koble de frie endene av kablene inn i "Audio In" porter på din TV.

4 Slå på den digitale kabelboks og TV, og velg deretter "Component Video" som visnings innspill alternativet. Din Shaw digital kabel nå laster ned TV-skjermen.