Sette inn en Smart Chip i en Sony Ericsson

Sette inn en Smart Chip i en Sony Ericsson


Mange Sony Ericsson-telefoner er utformet for å arbeide på Global System for Mobile Communications (GSM) nettverk. Hvis din Sony Ericsson-enheten opererer med en GSM-operatør, slik som T-Mobile eller AT & T Wireless, er en liten smart chip nødvendig. Den smarte chip, også referert til som en SIM (Subscriber Identity Module), er gitt til deg av din trådløse selskapet. Den inneholder telefonnummeret og abonnentinformasjon, og må settes inn i Sonys SIM-kortspor for at telefonen skal være operativ.

Bruksanvisning

1 Skyv tilbake batteridekselet av telefonen.

2 Trekk batteriet ut av batterirommet.

3 Ta tak i smart chip med gullkontaktene vendt ned. Legg merke til den avkuttede hjørnet. Linje dette opp med avkuttede hjørnet av SIM-kortsporet, og skyv deretter kortet på plass.

4 Sett batteriet tilbake i batterirommet, og pass på å stille opp metallkontaktene. Skyv batteridekselet tilbake på telefonen.