Prosessen med oljeutvinning

Prosessen med oljeutvinning


I Colonial America, oljeutvinning var så enkelt som å finne olje siver ut av bakken og samle det. Moderne oljeutvinning krever spesialisert elektronisk utstyr for å finne oljereserver og spesielle pumper for å fjerne dem.

Finne Oil

I dag, geologer bruker seismisk utstyr for å finne mulige oljeforekomster. De mest avanserte maskiner sende lydbølger ned i bakken og kartlegge resultatene med en 3D-modell. Noen ganger er 3D-modeller ekstrapolert over tid for å forutsi endringer i reservoarene.

Typer av Pumper

Når funnet, geologer ta prøver av bakken for å se hvor gjennomførbart det er å bore. Hvis økonomisk levedyktig, har de tre valg av pumper: vertikal, skrå og horisontalt. Loddrett pumper gå rett i bakken. Slant pumper lean i en vinkel for å komme seg rundt eventuelle hindringer. Horisontale pumper er vertikale pumpene spesielle øvelser som kan flytte til venstre eller høyre.

Atskillelse

Ved raffineriet, sitter olje i en stor tank hvor de forskjellige typer av petroleum, for eksempel parafin og jet drivstoff, separat, i henhold til den energi informasjon administrasjon. De tyngste oljemolekylene synke til bunnen, mens den letteste flyte til toppen.