Pioneer Plasma Split-Screen Funksjoner

Pioneer Plasma Split-Screen Funksjoner


Pioneer er kjent for sin høye ytelse audiovisuelle produkter, inkludert en linje av plasma-HDTV. Pioneer designer sine TV-er med en rekke funksjoner, inkludert en split-screen, som kommer med ulike visningsalternativer å velge mellom.

alternativer

De to viktigste split-screen modus tilgjengelig med Pioneer plasma-TVer er to-skjermen og bilde-i-bilde. To-skjermen viser to forskjellige kanaler ved siden av hverandre, som hver fyller halve skjermen. Bilde-i-bilde gir en mindre videoskjerm i fullskjermvisning av primærkanal, og evnen til å bevege seg som sekundær skjerm til forskjellige deler av skjermen.

Controls

De split-screen modus åpnes ved å trykke på "Split" -knappen på fjernkontrollen. Dette setter skjermen i to-skjerm og lar brukeren velge to kanaler eller kilder som skal vises. Ved å trykke på knappen igjen endrer visningen til bilde-i-bilde. Noen modeller legge til "Swap" og "Shift" for å flytte den sekundære bildet til forskjellige hjørner av skjermen. For å gå tilbake til et enkelt bilde, trykk "Split" en gang mer eller trykk på "Exit".

Adgang

Pioneer plasma-TV-modeller som har delt skjerm er designet med en dual-tuner for å aktivere visning av to kanaler samtidig. Derfor er denne funksjonen kun tilgjengelig når en kabel feed eller antennen er koblet direkte til TV-en, og kan ikke nås ved visning fra en enkelt inngang eller to eksterne inngangskilder.