Pen Recorder Instruksjoner

Pen opptakere brukes til å registrere hendelser som du tar notater. Disse penner kan brukes i klasserommet, forretningsmiljøer eller hvilket som helst sted der du kan være for opptatt til å skrive ned alt som blir sagt. Pennen opptakeren er elegant og diskret, og bør ikke trekke unødvendig oppmerksomhet til eieren. Avhengig av hvilken type penn, kan den inneholde videofunksjonalitet, slik at du kan videotape hendelsene som den registrerer lyd også.

Bruksanvisning

1 Klikk på strømbryteren på pennen og vent til indikatorlampen for å slå blå. Dette er din signal om at pennen er innspillingen.

2 Gjennomføre intervjuet eller lytte til klasserommet instruksjoner pennen innspillingen. Når intervjuet er over, trykk på strømbryteren for å slå pennen av. Indikatorlampen blir gul. Pennen forblir i standbymodus til du er klar til å ta opp en annen hendelse.

3 Åpne pennen til å finne USB-kontakten. Plugg denne kontakten inn i datamaskinens USB-stasjon for å gjennomgå registrerte hendelser på din datamaskin.

4 Åpne Min datamaskin fra skrivebordet og åpne den nye stasjonen som har blitt opprettet på datamaskinen med USB. Gjennom innholdet ved å åpne filene fra den nye stasjonen.