Olje Sende problemer på enheten

Olje Sende problemer på enheten


En oljesenderenheten refererer til en enhet som måler oljetrykket i motoren og sender denne informasjonen til oljetrykksmåler eller lys på et kjøretøy. En dårlig olje senderenheten kan resultere i motor banker eller fiasko, og bør umiddelbart sjekket om det er mistanke om problemer.

Connector Tube Bad

Eldre olje sende enhetene inneholder koblingsrørene som fester utgangssiden av oljepumpen til måleren utgang. En slitt eller løs røret kan føre til mangel på riktig signaler til måleren, og skal trekkes eller skiftes ut etter behov.

Svinger Failure

Noen olje sende enhetene inneholder en svinger som kobles til en bryter, som kobles via en ledning til oljetrykklampen eller måleren på instrumentpanelet. Transducer svikt kan oppstå på grunn av overspenning, og typisk nødvendiggjør utskiftning av oljen senderenheten.

Bad Switch

Oljen senderenheten er avhengig av en bryter for å åpne elektriske kontakter basert på nivået av oljetrykket. Dette gjør det mulig for strøm å strømme gjennom ledningen til oljetrykkmåleren eller lys. En defekt, slitt eller utbrent bryteren kan unnlate å åpne kontaktene, noe som resulterer i feil oljetrykk nivåavlesninger til datamaskinen.