Nokia 5610D finner ikke minnekort

Nokia 5610D finner ikke minnekort


Nokia 5610D er en mobiltelefon laget for å spille MP3-filer. For å lagre disse filene må du ha et minnekort i telefonen. Hvis telefonen ikke gjenkjenner minnekortet, du mer enn sannsynlig ikke har installert kortet riktig. Den gode nyheten er at du kan fjerne og raskt sett inn kortet.

Bruksanvisning

1 Slå av Nokia og slå enheten over. Skyv tilbake batteridekselet ut av enheten og finne minnekortholderen like over høyre side av batterirommet.

2 Skyv holderen åpne og ta ut minnekortet ved å skyve den ut av holderen.

3 Skyv minnekortet tilbake i holderen, slik at de gullfargede kontaktene på enden av kortet vender opp. Kontroller at kortet er sikkert i holderen.

4 Skyv kortholderen lukket og skifte tilbake batteridekselet. Slå Nokia tilbake på, og enheten skal gjenkjenne minnekortet.