Montana Straff for hensynsløs kjøring

Montana Straff for hensynsløs kjøring


Montana State lover krever bilistene til å unngå uforsiktig og uvøren kjøring - definert som kjører for fort for forholdene eller på en måte som er farlig for andre bilister - og å operere sine biler på en forsvarlig og forsiktig måte. De som bryter hensynsløs kjøring lov i Montana kan stå overfor en bot, fengsel eller begge deler.

Hensynsløs kjøring

Montanas statlige lover definere hensynsløs kjøring som fører et kjøretøy med forsettlig eller meningsløs ignorering for sikkerheten til publikum eller eiendom. Den hensynsløs kjøring loven dekker også sjåfører som passerer stoppet skolebusser viser et blinkende rødt signal. Bilister som kjører for fort i veiarbeid, truer livene til bygningsarbeidere, kan også lades med uvøren kjøring i Montana.

Straff

Straffen for hensynsløs kjøring kan være alvorlige. Første gang lovbrytere kan bli sendt til fengsel for ikke mer enn 90 dager, står overfor en bot på $ 25 til $ 300 eller begge deler. Disse straffene øke med ytterligere brudd. Bilistene som er dømt for hensynsløs kjøring mer enn en gang står overfor en fengselsstraff på ikke mindre enn 10 dager, og ikke mer enn seks måneder, en bot fra $ 50 til $ 500 eller begge deler. Bilistene som hensynsløs kjøring resulterer i død eller alvorlig skade på en annen person står overfor en bot på ikke mer enn $ 10.000, en fengselsstraff av ikke lenger enn ett år eller begge deler.

uaktsom kjøring

Montana lover definerer også uaktsom kjøring som et lovbrudd. Staten krever bilistene til å kjøre sine biler i en forsiktig og forsvarlig måte slik at de ikke medføre fare for sikkerheten eller andres eiendom. Straffen for uaktsom kjøring varierer avhengig av hvor mange lovbrudd og hvor langt fra hverandre de straffbare forholdene er at sjåførene rack opp. Straff varierer fra $ 10 til $ 500. Bilistene som uaktsom kjøring forårsaker død eller alvorlig skade overfor en bot på ikke mer enn $ 5000, fengsling for ikke mer enn seks måneder eller begge deler.