Min Blackberry Curve vil ikke anerkjenne et mediekort

Min Blackberry Curve vil ikke anerkjenne et mediekort


Minnekortet, også kjent som mediekortet, for Blackberry Curve brukes til å lagre bilder, musikk og videofiler. Når mediekortet er satt inn i Blackberry Curve, kan du lagre alle disse filene på mediekortet i stedet for enhetens minne. Tar opp for mye enhetsminnet kan føre til at enheten til å kjøre sakte og noen ganger krasjer. Hvis Blackberry Curve ikke gjenkjenner minnekortet, vil du ikke være i stand til å lagre media på at mediekort.

Bruksanvisning

1 Klikk på menytasten på startskjermen. Menytasten er nøkkelen til venstre på styrekulen med Blackberry-symbol på den. Denne tasten vil ta deg til programskjermen.

2 Klikk på ikonet alternativer, som ser ut som en nøkkel eller verktøy, med styrekulen.

3 Klikk på ordene "Media Card" med styrekulen.

4 Trykk på menytasten.

5 Klikk "Format" med styrekulen for å formatere kortet.

Hint

  • Før du formaterer kortet, ta ut batteriet med enheten fortsatt på og la den ut i 30 sekunder. Når batteriet er returnert og mediekortet fortsatt ikke gjenkjennes, må du kontrollere at mediekortet er satt skikkelig inn i sin casing. Når formateringen er fullført, er kortet klart til bruk.
  • Feil sitteplasser på mediekortet eller en skadet mediekort vil også gi feilmelding om at mediekortet ikke er oppdaget. Hvis dette skjer, er en ny mediekort nødvendig.