Mercedes Keyless programinstruksjoner

Mercedes Keyless programinstruksjoner


Mercedes Benz nøkkelfri programmet lar deg betjene bilen med ikke mer enn å trykke på noen knapper. Bruk smarttasten for å låse eller låse opp bilen og bruke smarte "knapper" for å slå av tenningen av eller på. Alle 2011-modellene er utstyrt med smarttasten program, men du kan kjøpe en ettermarkedet nøkkelfri adgang fjern å bruke på eldre modeller.

Bruksanvisning

1 Plasser smarttasten inne i bilen. Nøkkelen må ganske enkelt for å være i nærheten av bilen. Det trenger ikke å være forbundet med noe.

2 Trykk på "Keyless-Go Start" -knappen mens du trykker på bremsepedalen for å skru på bilen.

3 Trykk på "Keyless-Go" -knappen for å flytte bryteren på plass en. Trykk på knappen to ganger for å slå på tenningen.

4 Slå av bilen ved å sette bilen i park og holde stoppknappen.

5 Avbryt alarmen ved å trykke på "Keyless-Go Start-Stop" -knappen. For at dette skal fungere, må smarttasten være innen tre fot bilen.