magneto~~POS=TRUNC Definisjon

Magnetiske felt blir produsert ved nesten hver eneste elektronisk enhet. Måling av disse feltene krever bruk av en innretning som kalles et magnetometer. Forstå bruk og ulike typer magneto kan hjelpe deg å avgjøre hvilken du vil bruke.

Definisjon

En magnetometer måler magnetiske felt, først og fremst sin styrke og retning av opprinnelse.

typer

Det finnes to typer av magnetometre. Skalar magnetometere måler styrken av en komplett magnetisk felt. Vektormagnetometre bare måle visse vektorer av det magnetiske felt.

kalibrering

De fleste magnetometere kan ikke måle et magnetisk felt uavhengig av andre magnetiske felt. De kan bare måle magnetiske felt i forhold til de som allerede er etablert og målt. Imidlertid, noen få er absolutte og kan brukes til å måle magnetiske felter uten kalibrering.

Nuclear Magneto

Atommagnetometre er absolutt magnetometre og kan brukes til å måle magnetiske felter likefrem. De måler total feltstyrke, ikke vektorer.

fluxgate Magneto

Fluxgate magneto måle spesifikke vektorer i det magnetiske felt. De er ikke absolutt, og må være kalibrert. Forskjellige fluxgate magneto brukes til å måle forskjellige vektorer i det magnetiske felt.

Kryogeniske eller blekksprut Magneto

Kryogen, eller blekksprut (superledende quantum forstyrrelser enhet) magneto er relative vektormagneto som er utrolig følsom. De er de mest følsomme magnetometre tilgjengelige og kan detektere meget mindre endringer i det magnetiske felt i motsetning til andre magnetometre.