Lett Instruksjoner for Canon SD1100 kameraer

Lett Instruksjoner for Canon SD1100 kameraer


Canon SD1100 er et kompakt digitalkamera laget for å ta høy kvalitet bilder og videoklipp. Den har 8 megapiksler og en 4-ganger digital zoom, samt 10 opptaksprogrammer. Bilder og videoer kan vises på en TV, redigert på en datamaskin, eller skrives ut. Det er lett å begynne å ta flotte bilder med SD1100 når du vet hvordan du skal utføre de grunnleggende funksjonene på kameraet.

Bruksanvisning

Ta bilder

1 Sett inn et fullt oppladet batteri i batterirommet. Installere et SD- eller SDHC-minnekort i kortsporet. Trykk på power-knappen på toppen av kameraet.

2 Sett modusvelgeren til "Shooting." Trykk på "Func Set" knappen og velg "Auto" opptaksmodus ved hjelp av venstre og høyre piltast. Trykk på "Func Set" knappen igjen. Dette gjør at kameraet bestemme de beste innstillingene avhengig av hva du fotograferer.

3 Klar skuddet. Hold kameraet støtt, se gjennom søkeren eller bruke den innebygde LCD-skjermen til å komponere bildet ditt.

4 Fokuser bildet. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å la kameraet automatisk fokusere på motivet. Kameraet piper to ganger og indikatoren lyser grønt (eller oransje når du bruker blits) når fokus er oppnådd.

5 Ta bildet. Uten å bevege kameraet, trykk på lukkerknappen helt ned. Kameraet tar bildet og lagrer det på minnekortet.

6 Gjennomgå fotografiet. Hvis du vil kontrollere bildet du nettopp har tatt, still modusbryteren på "Avspilling" og deretter bruke venstre og høyre piltast for å flytte frem og tilbake mellom lagrede bilder.

skyting Filmer

7 Sett inn et fullt oppladet batteri i batterirommet. Installere et SD- eller SDHC-minnekort i kortsporet. Trykk på power-knappen på toppen av kameraet.

8 Sett modusbryteren til "Movie". Trykk på "Func Set" knappen og velg "Standard" opptaksmodus ved hjelp av venstre og høyre piltast. Trykk på "Func Set" knappen igjen. Dette gjør at kameraet bestemme de beste innstillingene avhengig av hva du filmer.

9 Line opp den første rammen. Hold kameraet støtt, se gjennom søkeren eller bruke den innebygde LCD-skjermen til å komponere scenen.

10 Fokuser bildet. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å la kameraet automatisk fokusere på første emne. Kameraet piper to ganger og indikatoren lyser grønt når fokus er oppnådd.

11 Begynn filming. Trykk lukkerknappen helt, og slipp den. Kameraet starter filmingen. "Rec" og medgått tid vises på LCD-skjermen.

12 Stopp filming. Trykk på utløserknappen for å stoppe kameraet fra filming.

1. 3 Gjennomgå filmen. Sett modusvelgeren til "Playback". Bruk venstre og høyre piltast for å velge film og trykk deretter på "Func Set" knappen. Bruk venstre og høyre piltastene til å velge "Playback" og trykk "Func Set" igjen. Filmen begynner å spille. Bruk opp og ned pilene for å justere volumet. Pause og starte filmen ved hjelp av "Func Set" knappen.

Lagre bilder på en datamaskin

14 Koble kameraet til datamaskinen. Koble den minste enden av den medfølgende USB-kabelen til kameraet kontakten under klaffen øverst til høyre på kameraet. Koble den store enden av kabelen inn i en ledig USB-port på datamaskinen.

15 Installere drivere. Det kan være nødvendig å installere programvaren fra den medfølgende CD for å aktivere datamaskinen til å gjenkjenne kameraet. Følg "Enkel installasjon" instruksjoner leveres på CD.

16 Overføre bilder. Trykk på strømknappen på kameraet for å slå den på. Åpne Camera programvaren på datamaskinen. Sikre Direkte overføring menyen vises på kameraets LCD-skjerm, og trykk på menyknappen hvis den ikke gjør det. Trykk på "Transfer" -knappen, som ser ut som et skriverikon og en bølget pil, for å starte overføringen valgte bilder fra kameraet til datamaskinen.

Skrive ut fotografier

17 Koble kameraet til en kompatibel skriver. Koble den minste enden av den medfølgende USB inn kameraets kontakten under klaffen øverst til høyre på kameraet. Plugg den andre enden av kabelen inn i riktig port på skriveren.

18 Skriv ut bildet. Slå på kameraet og skriveren. Kontroller at skriveren er klar, herunder å levere riktig fotopapir og blekk. Sett kameraet til "Playback". Bruk venstre og høyre piltast for å velge et bilde som skal skrives ut. Trykk på utskriftsknappen (ikonet ser ut som en skriver og en bølget pil). Bildet skrives ut.

19 Koble fra kameraet. Slå av skriveren og kameraet. Koble fra USB-kabelen.

Hint

  • Kameraet kan kjempe for å autofokus i svært mørke eller lyse forhold. Ved hjelp av et stativ kan være gunstig for å unngå kamerarystelser. Hvis du har en bærbar eller innebygd kortleser koblet til datamaskinen, kan du være i stand til å overføre bilder direkte fra kameraets minnekort. Andre opptaksmodi er tilgjengelig, slik at større kreativitet når du tar bilder.
  • Unngå å slå av kameraet med strøm, kobler til / fra USB-kabelen eller tar ut minnekortet mens du tar bilder eller filmer, eller når kameraet lagrer informasjon på minnekortet. Dette kan føre til tap av bilder og filmer.