Kalibrerings Innstillinger for Insignia 52 "LCD-TV

Kalibreringsinnstillingene for din Insignia 52 "LCD-TV diktere hvordan bildet vises på TV-skjermen. Mens TVen leveres med fabrikkinnstillinger som vil fungere tilfredsstillende i enkelte miljøer, kan standardinnstillingene ikke være egnet for din TV-rom. Insignia TV inkluderer en skjermmeny som lar deg kalibrere bildet for å få best mulig bildekvalitet for belysning faktorer av hjemmet eller kontoret.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Meny" -knappen på Insignia fjernkontrollen for å åpne innstillingssiden.

2 Trykk på piltasten for å markere "Video" og trykk "Enter".

3 Bla til "Contrast" i menyen. Trykk på venstre eller høyre piltast på fjernkontrollen for å senke eller øke "Contrast Level" av bildet. Kontrastnivået styrer hvordan lysere farger blir presentert. Endre nivået slik at fargene er lyse, men hvite figurer fortsatt har definerte kanter. Trykk på pil ned for å markere "Lysstyrke" alternativet. Trykk på venstre eller høyre piltast for å endre "Lysstyrke Level" av bildet. Lysstyrken styrer hvordan mørke farger vises på skjermen. Juster innstillingen slik at du kan se detaljer i mørke objekter, men de svarte fargene i skjermen er mørk.

4 Trykk på pil ned for å markere "Skarphet" innstilling. Trykk på høyre piltast for å øke skarpheten slik at figurene på skjermen har skarpe og definerte konturer. Trykk på pil ned for å utheve innstillingen "Color". Bruk venstre eller høyre piltastene for å øke eller redusere den samlede fargeinnstillingene. Økt farger har rikere og mer mettede fargetoner mens en redusert fargenivået har lysere toner. Ikke flytt fargeinnstillingen langt utenfor fabrikkinnstillingene for å unngå å forvrenge bildet.

5 Trykk "Exit" på fjernkontrollen for å lagre innstillingene for din Insignia TV.